Μαθαίνουμε Ιταλικά όπου κι αν είμαστε

Ακόμα και αν είστε σε μία απομακρυσμένη περιοχή, μπορείτε να απολαμβάνετε ένα ιδιαίτερο μάθημα. Σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αν βρίσκεστε μπορείτε να κάνετε μάθημα, αρκεί να έχετε έναν υπολογιστή ή tablet με σύνδεση στο internet.

Σύγχρονος τρόπος εκμάθησης με πρωτοποριακές μεθόδους

Πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας, ευχάριστο μάθημα, πολυετής εμπειρία. Έχετε όλο το διδακτικό υλικό στον υπολογιστή σας σε ηλεκτρονική μορφή, αν θέλετε μπορείτε να το εκτυπώσετε, και το έχετε για πάντα μαζί σας.

Ιταλικά στα μέτρα σας

Με τα online μαθήματα δεν πρέπει να προσαρμόζετε το προσωπικό σας πρόγραμμα στις ώρες των μαθημάτων, αλλά το αντίθετο: δημιουργούμε ένα πρόγραμμα για τα μαθήματά μας που να ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας.

Μαθαίνουμε εύκολα και ευχάριστα

Τα μαθήματα είναι εύκολα, ευχάριστα και με εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Μιλάμε, διαβάζουμε, γράφουμε, καταλαβαίνουμε και αποκτάμε δεξιότητες στα ιταλικά σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.

Αποκτήστε ένα πτυχίο

Προετοιμαστείτε για τα πτυχία CELI, Diploma, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωωσομάθειας, ειδικό μάθημα Ιταλικών, Ιταλική Φιλολογία, σπουδές στην Ιταλία και Erasmus.

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Quanto piace l'auto elettrica? Il suo futuro tra dubbi e potenzialità

Ibrida, tutta elettrica o tradizionale ma con motori che consumano sempre meno carburante? Il futuro dell'auto è un vero rompicapo per i costruttori che devono pianificare i loro investimenti. C'è chi, come l'amministratore delegato del gruppo Fiat, Sergio Marchionne, ritiene che i veicoli elettrici siano una scelta prematura, destinati a raccogliere al massimo il 5% del mercato tra una decina d'anni. Altre case, come Toyota, stanno puntando sui mezzi ibridi, una tendenza inaugurata dalla Prius e ora seguita dalla nuova Auris. E ci sono marchi, Renault in primis (con l'alleata Nissan) che pensano che la strada da seguire, almeno per i centri metropolitani, sia l'auto elettrica al cento per cento.

Che cosa ne pensano gli automobilisti
Gli italiani, però, sono pronti a questo cambiamento? Secondo una ricerca Gfk Eurisko sulla mobilità elettrica nel nostro Paese, le vetture a zero emissioni piacciono molto e saremmo disposti a comprarle, a patto di essere aiutati con incentivi statali (come l'eco bonus per la rottamazione), la costruzione di reti capillari di centraline per ricaricare le batterie, più altre agevolazioni economiche, per esempio sull'assicurazione, il bollo auto e i parcheggi. Sono queste le misure che dovrebbero adottare le istituzioni pubbliche per promuovere la mobilità sostenibile, afferma più della metà del campione (2mila interviste su tutto il territorio nazionale in tre fasce: giovani 16-20 anni, adulti e aziende). Tra il 25 e il 39% degli intervistati, inoltre, vorrebbe far circolare le auto elettriche nelle zone a traffico limitato, mentre una percentuale minore, tra il sette e il 16%, pensa a corsie preferenziali per i mezzi ecologici.

Le maggiori preoccupazioni
Sicurezza e flessibilità sono le parole d'ordine per gli automobilisti: circa il 60% del campione, prima di considerare l'acquisto di una vettura elettrica, vorrebbe contare su una colonna per fare il pieno di elettricità nel suo garage o nel condominio in cui vive. Il 41% delle imprese vorrebbe installare almeno una centralina nei parcheggi aziendali, mentre il 55% non si accontenta, desiderando una colonnina per ciascun veicolo. Oltre il 60% degli intervistati comprerebbe un mezzo totalmente elettrico se potesse ricaricarlo anche nelle stazioni di servizio; più della metà, invece, vorrebbe vedere le centraline nei parcheggi pubblici e in quelli dei centri commerciali. A parte il prezzo (la ricerca Gfk, infatti, è partita dal presupposto che un'auto elettrica costi quanto una tradizionale dello stesso livello), le preoccupazioni maggiori sono l'autonomia e la velocità della ricarica. Una batteria dovrebbe garantire una percorrenza tra 100 e 200 km per circa il 40% del campione e superiore a 200 km per oltre la metà delle persone coinvolte nel sondaggio. La ricarica ideale dovrebbe durare meno di mezz'ora, al massimo tra una e due ore.

I progetti di Renault
La domanda finale della ricerca Gfk (Dopo tutto ciò di cui si è parlato finora, quale motore avrà la sua prossima auto?), mostra che il 14% dei giovani, il 12% degli adulti e il 17% delle aziende sta valutando l'acquisto di una vettura elettrica. C'è quindi uno spazio di mercato su cui Renault ha deciso d'investire. Il marchio francese, come ha ricordato Andrea Baracco, direttore Comunicazione di Renault Italia, è convinto che si possa trovare un punto d'incontro tra domanda e offerta di veicoli a zero emissioni. Occorre, però, sviluppare una strategia a 360 gradi per rispondere ai timori degli automobilisti e soddisfare le loro esigenze. Renault ha pensato a una gamma di quattro modelli (Twizy, Zoe, Fluent, Kangoo Express), dalla citycar al furgone, con l'obiettivo di correggere i buchi nella percezione dell'auto elettrica, evidenziati dal sondaggio Gfk.

E-Moving a Milano e Brescia
Che queste auto siano piccoline, poco attraenti, con scarse prestazioni e poco divertenti da guidare, sono i principali punti deboli emersi dalla ricerca. Si scopre, invece, che le icone del design Renault del futuro sono prototipi elettrici, come la sportiva Dezir, capace di accelerare da zero a 50 km/h in due secondi. Silenziosità e fluidità di marcia sono tra i principali vantaggi dei motori elettrici, che nei modelli Renault in commercio dal 2011-2012 potranno funzionare per 160 km in media con una carica completa delle batterie. Il mercato procederà necessariamente a macchia di leopardo, iniziando dai centri urbani dove stanno già partendo dei progetti pilota, come Milano e Brescia con E-Moving. Dal prossimo novembre arriveranno i 60 veicoli Kangoo e Fluence destinati a privati, aziende e amministrazioni pubbliche, mentre A2A installerà 270 colonne di ricarica tra luoghi pubblici e privati di entrambe le città. Il test durerà fino alla metà del 2011, creando una prima rete di centraline disponibili per chiunque acquisterà o noleggerà un mezzo elettrico.

Διαβάστε το άρθρο στο Il Sole 24 ore

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Internet: un corso per suore nell'era digitale

'La Suora nell'epoca digitale' e' il titolo del corso per l'utilizzo responsabile delle tecnologie, anche da parte dei religiosi. Il corso istituito dall'Ateneo Regina Apostolorum di Roma, servira' a far prendere confidenza con blog e social network che - afferma una nota dell'ateneo - 'non devono far paura o essere visti come strade che conducono al male'. Il corso si terra' dal 14 ottobre 2010 al 20 gennaio 2011, ed e' riservato alle religiose.

http://it.notizie.yahoo.com

Nelly Furtado feat. Zero Assoluto - Appena Prima di Partire

Δείτε το βίντεο, ακούστε το τραγούδι και συμπληρώστε τους στίχους με τις λέξεις που λείπουν.

 


Da .............. non mi hai più cercato
mi sembra molto più difficile
credevo di essere più ...............
di quella sera e tutte le parole
ed e bastato un solo ................
 solo una volta non lo scordi più

 

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Προσπαθώ να μάθω το λεξιλόγιο αλλά δεν θυμάμαι τίποτα! Τι να κάνω;


Αυτό που συνήθως θεωρούμε πιο σημαντικό ώστε να  μπορέσουμε γρήγορα να μάθουμε να μιλάμε ιταλικά είναι το λεξιλόγιο. Πώς θα μιλήσεις αν δεν ξέρεις λέξεις για να τις χρησιμοποιήσεις σωστά (εδώ χρειαζόμαστε την γραμματική) και με την σειρά που πρέπει; (εδώ χρειαζόμαστε το συντακτικό)
Αυτό που έχουμε μάθει από παιδιά να κάνουμε είναι να μαθαίνουμε απέξω την μετάφραση της κάθε λέξης από τα ιταλικά στα ελληνικά. Υπάρχουν όμως και άλλοι δρόμοι πιο εύκολοι και αποδοτικοί. Δείτε μερικούς:
Μαθαίνουμε τις λέξεις βλέποντάς τες
Όταν συνδυάζουμε μία λέξη με μία εικόνα, έναν ήχο, ένα χρώμα, ένα άρωμα ή μία κίνηση, το μυαλό μας την θυμάται πιο εύκολα. Χρησιμοποιείστε την αναζήτηση εικόνων στο google πριν τρέξετε στο λεξικό για να βρείτε την λέξη.
Χρησιμοποιούμε χαρτάκια post it
Ναι, όσο παράξενο και αν σας φαίνεται, είναι αποτελεσματικό! Ποια λέξη δυσκολεύεστε να μάθετε; Π.χ. την λέξη "υπολογιστής"; Παίρνετε ένα μικρό χαρτάκι post it, γράφετε την λέξη υπολογιστής στα ιταλικά και το κολλάτε σε κάποιο σημείο του υπολογιστή σας όπου κάθε φορά που θα κάθεστε εκεί θα το βλέπετε (το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν έχει νόημα αν π.χ. η οθόνη του υπολογιστή σας έχει κολλημένα πολλά άλλα χαρτάκια, θα χαθεί!) Βλέποντάς το κάθε φορά που κάθεστε στον υπολογιστή σας θέλετε δεν θέλετε θα το μάθετε! Μην το παρκάνετε όμως και γεμίσετε όλο το σπίτι με χαρτάκια! 
Χρησιμοποιούμε παραδείγματα
Όταν σημειώνουμε στο τετράδιο ή στον υπολογιστή μας μία νέα λέξη που μαθαίνουμε, δεν αρκούμαστε στο να γράφουμε απλά τί σημαίνει, αλλά γράφουμε και μία σύντομη φράση για παράδειγμα.
Δηλαδή:
insegnante = καθηγητής
L' insegnante lavora in una scuola.
Δημιουργούμε τις δικές μας φράσεις
Με το νέο λεξιλόγιο που μαθαίνουμε σε κάθε μάθημα προσπαθούμε να δημιουργούμε τις δικές μας φράσεις. Ναι, ξέρω, σας ακούγεται δύσκολο, εδώ δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε τις λέξεις, ολόκληρες φράσεις θα φτιάχνουμε; Και όμως, αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσετε, ακόμη και αν δυσκολευτείτε λιγάκι στην αρχή. Μιλάμε για απλές φράσεις των τριών ή πέντε λέξεων, δεν είναι ανάγκη να είναι μεγάλες. Αυτό θα σας βοηθήσει όχι μόνο να μάθετε τις νέες λέξεις αλλά και να θυμηθείτε τις παλιές. Και το να φτιάχνετε μικρές φράσεις θα σας βοηθήσει αργότερα να γράφετε εκθέσεις, να μιλάτε και να καταλαβαίνετε ευκολότερα!
Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ιδέες που σας παραθέτω για να σας βοηθήσουν να μάθετε να μιλάτε, να γράφετε και να καταλαβαίνετε γρήγορα και εύκολα!


Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Σπουδές στην Ιταλία


Η Ιταλία, ιδιαίτερα λόγω της κοντινής της απόστασης από την Ελλάδα, είναι πολύ δημοφιλής στους Έλληνες υποψήφιους φοιτητές, ειδικά στους τομείς της Ιατρικής, της Αρχιτεκτονικής, της Φαρμακευτικής και των Καλών Τεχνών. Η χώρα αυτή μας είναι ιδιαίτερα οικεία, αφού τόσο οι άνθρωποι όσο και το μεσογειακό τοπίο, μοιάζουν με αυτά της Ελλάδας. Η Ιταλία είναι πανέμορφη, με πλούσια ιστορία και με καταπληκτική αρχιτεκτονική σε πόλεις, όπως η Βενετία, η Ρώμη, η Φλωρεντία, το Μιλάνο κ.ά. Επίσης, έχει διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Ευρώπης, ξεκινώντας την περίφημη εκπαιδευτική αναρρύθμιση, υπό την ονομασία «Bologna Process».

Η γνώση της ιταλικής γλώσσας είναι απαραίτητη πριν τη φοίτησή σας, όχι μόνο γιατί τα μαθήματα γίνονται στα Ιταλικά, αλλά και επειδή γενικά οι Ιταλοί δε μιλούν κάποια άλλη γλώσσα. Η φοιτητική ζωή εξαρτάται από την πόλη, στην οποία βρίσκεστε. Προφανώς στις μεγαλύτερες πόλεις υπάρχουν περισσότερες επιλογές για διασκέδαση, πολιτιστικές δραστηριότητες, άθληση κλπ.

Το κόστος ζωής είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό της Ελλάδας, ενώ το κόστος των διδάκτρων ενός προπτυχιακού φοιτητή κυμαίνεται μεταξύ 950-1.150€ ετησίως, ανάλογα με το πανεπιστήμιο, αλλά και το πρόγραμμα που ακολουθείται. Είναι προφανές ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ακριβότερα από τα δημόσια. Οι μεταπτυχιακές σπουδές, από την άλλη, κοστίζουν πιο ακριβά, ενώ σε επίπεδο διδακτορικού, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης grant από το πανεπιστήμιο, που μπορεί να μηδενίσει εντελώς τα δίδακτρα.

Δυστυχώς, τα περισσότερα πανεπιστήμια δε διαθέτουν κοιτώνες για τους φοιτητές, που σημαίνει ότι πρέπει οι ίδιοι να φροντίσουν για τη διαμονή τους off-campus. Το μηνιαίο κόστος διαμονής είναι περίπου 250€, σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ιταλίας, και 300€, στη Ρώμη και άλλες πόλεις της βόρειας Ιταλίας, για ένα δωμάτιο σε διαμέρισμα, με άλλους συγκατοίκους.

Τί πτυχίο μπορώ να αποκτήσω σπουδάζοντας στην Ιταλία;
Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ιταλία χωρίζεται σε δύο τομείς: Τον πανεπιστημιακό και τον μη-πανεπιστημιακό.

Σήμερα υπάρχουν 89 πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία κατηγοριοποιούνται ως εξής:

· 58 δημόσια πανεπιστήμια

· 17 μη κρατικά πανεπιστήμια (νομίμως αναγνωρισμένα)

· 2 πανεπιστήμια για ξένους

· 6 ανώτατες σχολές που εξειδικεύονται σε μεταπτυχιακές σπουδές

· 6 πανεπιστήμια για εξ αποστάσεως μάθηση (νομίμως αναγνωρισμένα)

Ο μη-πανεπιστημιακός τομέας περιλαμβάνει 4 νόρμες:

· Ανώτατες σχολές σχεδίου, πολυτεχνείο, ακαδημία καλών τεχνών, ινστιτούτα εφαρμοσμένων τεχνών, ωδεία και μουσικά ινστιτούτα

· Ανώτατες σχολές γλωσσολογίας

· Τεχνολογική εκπαίδευση

· Τομείς, όπως διπλωματικό σώμα, στρατιωτικές σπουδές κ.ά., που σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ινστιτούτα, υπάγονται στην επιτήρηση Υπουργείων, εκτός αυτού της Εκπαίδευσης

Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Ιταλίας επιτρέπει στους φοιτητές να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους σε μεγαλύτερο διάστημα από ότι στην Αγγλία ή την Αμερική. Τα προπτυχιακά προγράμματα διαρκούν 4 χρόνια, με εξαίρεση την Ιατρική και την Αρχιτεκτονική που διαρκούν 6. Παρόλα αυτά, πολύ λίγοι φοιτητές τελειώνουν εντός του παραπάνω διαστήματος.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα διαρκούν 2 χρόνια, ενώ τα διδακτορικά τουλάχιστον 3 χρόνια. Το διδακτορικό πρόγραμμα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει πρωτότυπη έρευνα σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

Τα πιο δημοφιλή πτυχία που προσφέρονται είναι τα προπτυχιακά (Diploma di Laurea), τα μεταπτυχιακά (Diploma di Specializzazione) και το διδακτορικό (Dottorato di Ricerca). Υπάρχει όμως και πληθώρα πιστοποιητικών, που παρέχονται μετά από φοίτηση 1-2 ετών.

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα. Το πρώτο ξεκινά το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Ιανουάριο και το δεύτερο ξεκινά το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούλιο. Η ακριβής διάρκεια διαφέρει από ίδρυμα σε ίδρυμα, αλλά γενικά το κάθε εξάμηνο διαρκεί περίπου 20 βδομάδες, 14 από τις οποίες είναι αφιερωμένες σε παραδόσεις και 6 σε εξετάσεις.

Τί χρειάζεται να κάνω για να σπουδάσω στην Ιταλία;

Αφού επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων που σας ενδιαφέρουν και καταλήξετε σε ποια από αυτά θα κάνετε αίτηση, πρέπει να προχωρήσετε στη διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μη ξεχνάτε ότι η διαδικασία αυτή ενδεχομένως να είναι χρονοβόρα, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσετε νωρίς. Παρόλα αυτά, στα Ιταλικά πανεπιστήμια υπάρχει μια ευελιξία στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, μέχρι και το καλοκαίρι πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε.

Για να γίνετε δεκτοί σε προπτυχιακά προγράμματα, πρέπει να έχετε τα παρακάτω:

· Απολυτήριο Λυκείου 12ετούς φοίτησης, επικυρωμένο και μεταφρασμένο.

· Επαρκή γνώση της Ιταλικής γλώσσας, που μπορείτε να αποκτήσετε ακόμα και με το Celi 2 (δηλαδή επίπεδο Β1)

Για να γίνετε δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα πρέπει να έχετε τα παρακάτω:

· Απολυτήριο Λυκείου (12ετούς φοίτησης)

· Πρώτο πτυχίο (επικυρωμένο και μεταφρασμένο)

· Αναλυτική βαθμολογία πρώτου πτυχίου (επικυρωμένη και μεταφρασμένη)

· Επαρκή γνώση της Ιταλικής γλώσσας

Κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα, εκτός από τα παραπάνω, ενδεχομένως να έχει και επιπρόσθετες προϋποθέσεις εισαγωγής, ειδικά όταν πρόκειται για προγράμματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής.

Για την εισαγωγή σας σε διδακτορικό πρόγραμμα, πρέπει να έχετε:

· Μεταπτυχιακό (90-120 ακαδημαϊκών μονάδων)

· Επικυρωμένα και μεταφρασμένα πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες

· Επαρκή γνώση της Ιταλικής γλώσσας

· Να περάσετε εξετάσεις εισαγωγής (Concorso)

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

ΕΕ: Χάνουν ευκαιρίες οι ΜμΕ λόγω έλλειψης δεξιοτήτων ξένων γλωσσών


Σε ποσοστό 11 % των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάνουν συμβάσεις έργων και δεν μπορούν να αξιοποιήσουν ανάλογα προγράμματα διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις (κρατικές προμήθειες, κλπ.) λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων ξένων γλωσσών.

Αυτό προκύπτει από στοιχεία των κοινοτικών υπηρεσιών, που έχουν τεθεί υπόψη των ελληνικών επιμελητηρίων, σύμφωνα με τα οποία, το πρόβλημα αφορά και την Ελλάδα και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας.

Πρόκειται, τονίζεται για χαμένες ευκαιρίες που το κόστος τους συνολικά ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί η διατήρηση θέσεων εργασίας αλλά και η δημιουργία νέων.

Σήμερα πραγματοποιείται ειδικό συνέδριο για το θέμα αυτό στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία της αρμόδιας επιτρόπου κ. Α. Βασιλείου, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις σε κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προγραμματισθεί ανάλογη εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη αλλά όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατη σύσκεψη εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, στο Επιμελητήριο της Αθήνας, δεν υπάρχει συστηματική αξιοποίηση του σχετικού προγράμματος.

Σχετικό όμως πρόγραμμα δια βίου μάθησης για τις ανάγκες αυτές, από την Επιτροπή, προβλέπει χρηματοδοτήσεις τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ ανάλογα με τον κύκλο δραστηριότητας και τις επιλέξιμες δράσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται να αναληφθεί πρωτοβουλία από το υπουργείο Περιφερειακής ανάπτυξης, αναφέρθηκε στη σύσκεψη, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και φορείς, όπως ο οργανισμός προώθησης εξαγωγών.

Εκτός από τις 23 επίσημες γλώσσες στην ΕΕ, υπάρχουν και περισσότερες από 40 περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες, γεγονός που ανοίγει ορίζοντες για οικονομικές, πολιτιστικές δράσεις και ανάπτυξη εξαγωγικών πρωτοβουλιών και διαπεριφερειακών συνεργασιών.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ