Μαθαίνουμε Ιταλικά όπου κι αν είμαστε

Ακόμα και αν είστε σε μία απομακρυσμένη περιοχή, μπορείτε να απολαμβάνετε ένα ιδιαίτερο μάθημα. Σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αν βρίσκεστε μπορείτε να κάνετε μάθημα, αρκεί να έχετε έναν υπολογιστή ή tablet με σύνδεση στο internet.

Σύγχρονος τρόπος εκμάθησης με πρωτοποριακές μεθόδους

Πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας, ευχάριστο μάθημα, πολυετής εμπειρία. Έχετε όλο το διδακτικό υλικό στον υπολογιστή σας σε ηλεκτρονική μορφή, αν θέλετε μπορείτε να το εκτυπώσετε, και το έχετε για πάντα μαζί σας.

Ιταλικά στα μέτρα σας

Με τα online μαθήματα δεν πρέπει να προσαρμόζετε το προσωπικό σας πρόγραμμα στις ώρες των μαθημάτων, αλλά το αντίθετο: δημιουργούμε ένα πρόγραμμα για τα μαθήματά μας που να ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας.

Μαθαίνουμε εύκολα και ευχάριστα

Τα μαθήματα είναι εύκολα, ευχάριστα και με εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Μιλάμε, διαβάζουμε, γράφουμε, καταλαβαίνουμε και αποκτάμε δεξιότητες στα ιταλικά σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.

Αποκτήστε ένα πτυχίο

Προετοιμαστείτε για τα πτυχία CELI, Diploma, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωωσομάθειας, ειδικό μάθημα Ιταλικών, Ιταλική Φιλολογία, σπουδές στην Ιταλία και Erasmus.

Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Esercizio: Il potere del pensiero (C1 - avanzato 1)

Completate il testo seguente, inserendo una sola parola in ogni spazio.

Un automobilista restò con una gomma a terra su una strada buia e solitaria. Scese dall'auto, ma si accorse di non -1- in macchina il crick. -2- per lasciarsi prendere dalla disperazione, quando vide un lumicino in lontananza: era una casa colonica. Si avviò a piedi in quella direzione, e intanto -3- a rimuginare: "E se nessuno venisse ad aprire?", "E se chi mi apre non -4- un crick?", "E se quel tizio non me lo -5- prestare anche se ce l’ha?". A ogni angosciosa domanda la sua agitazione -6-, e quando finalmente raggiunse la casa colonica, e il contadino gli aprì, era -7- fuori di sé che gli sferrò un pugno -8- ad alta voce: "Tieniti pure il tuo schifoso crick!". Che ti piaccia o no, sono i tuoi pensieri a tracciare la rotta del viaggio che si chiama vita. Se hai in mente la depressione e il fallimento, è lì che -9- . Se pensi di essere goffo e sgradevole, così ti comporterai. Se dirai ad un ragazzo che è stupido, finirà per -10-.


Mandateci le vostre risposte via mail: info@italianonline.gr


Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

L'editoria cresce con gli eBook

Gli eBook ''uccideranno'' l'editoria? No, a giudicare dai risultati di Penguin Books, tra i più grandi gruppi editoriali del mondo: nel 2011 ha aumentato gli utili dell'8% grazie agli eBook, le cui vendite sono raddoppiate arrivando a rappresentare il 12% dei ricavi. Anche in Italia il mercato dei libri digitali è in crescita.

(da Focus - agosto 2012)

Lessico:


  • i risultati: τα αποτελέσματα 
  • gli utili: τα κέρδη
  • le vendite: οι πωλήσεις 
  • i ricavi: έσοδα 
  • la crescita: η ανάπτυξη