Μαθαίνουμε Ιταλικά όπου κι αν είμαστε

Ακόμα και αν είστε σε μία απομακρυσμένη περιοχή, μπορείτε να απολαμβάνετε ένα ιδιαίτερο μάθημα. Σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αν βρίσκεστε μπορείτε να κάνετε μάθημα, αρκεί να έχετε έναν υπολογιστή ή tablet με σύνδεση στο internet.

Σύγχρονος τρόπος εκμάθησης με πρωτοποριακές μεθόδους

Πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας, ευχάριστο μάθημα, πολυετής εμπειρία. Έχετε όλο το διδακτικό υλικό στον υπολογιστή σας σε ηλεκτρονική μορφή, αν θέλετε μπορείτε να το εκτυπώσετε, και το έχετε για πάντα μαζί σας.

Ιταλικά στα μέτρα σας

Με τα online μαθήματα δεν πρέπει να προσαρμόζετε το προσωπικό σας πρόγραμμα στις ώρες των μαθημάτων, αλλά το αντίθετο: δημιουργούμε ένα πρόγραμμα για τα μαθήματά μας που να ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας.

Μαθαίνουμε εύκολα και ευχάριστα

Τα μαθήματα είναι εύκολα, ευχάριστα και με εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Μιλάμε, διαβάζουμε, γράφουμε, καταλαβαίνουμε και αποκτάμε δεξιότητες στα ιταλικά σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.

Αποκτήστε ένα πτυχίο

Προετοιμαστείτε για τα πτυχία CELI, Diploma, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωωσομάθειας, ειδικό μάθημα Ιταλικών, Ιταλική Φιλολογία, σπουδές στην Ιταλία και Erasmus.

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Ελλάδα-Ιταλία. Διάλογοι μεταξύ δύο πολιτισμών

Διαλέξεις:
Καθ. Γεράσιμος Δ. Παγκράτης
Το εμπόριο και η ναυτιλία των Ελλήνων υπηκόων της Βενετίας τον 16ο αιώνα.
Λέκτορας Ρουμπίνη Δημοπούλου
Ακολουθώντας τη ρότα της Γαληνότατης: ένα ταξίδι του 1500 από τη Βενετία στην Κωνσταντινούπολη.
Ώρα 20:00 Vin d’honneur  

Συναυλία του συνόλου Latinitas Nostra. Μουσική μπαρόκ της Βενετίας
Μάρκελλος Χρυσικόπουλος (τσέμπαλο / καλλιτεχνική διεύθυνση), Δημήτρης Τίγκας (βιολόνε), Ιάσων Ιωάννου (βιολοντσέλο μπαρόκ), Ανδρέας Λινός (βιόλα ντα γκάμπα), Θεοδώρα Μπάκα (μέτζο σοπράνο)

Σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την υποστήριξη της Περιφέρειας του Βένετο

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00 - 21:30
Auditorium Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, Πατησίων 47

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Παζάρι Βιβλίου στη Βιβλιοθήκη του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου

Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου, από τις 14.30 έως τις 18.30, το Ιταλικό Ινστιτούτο πραγματοποιεί παζάρι βιβλίου στον χώρο της Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για βιβλία που έχουν αποσυρθεί από τη Βιβλιοθήκη ή προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές, τα οποία διαθέτουν στα μέλη αντί μικρής συμβολικής προσφοράς. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά νέων βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη.


Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Χριστουγεννιάτικο Bazaar 2012 στην Ιταλική Σχολή

Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του CO.AS.IT (Comitato Assistenza Italiani) στην Ιταλική Σχολή Αθηνών (Μητσάκη 18, Πατήσια).
Την Κυριακή θα γίνει και κλήρωση της Λαχειοφόρου αγοράς στις 4μμ.

Για αγορά λαχνών τηλεφωνήστε στο 210 6724032 ή στο 6934 039842.

Ώρες λειτουργίας Bazaar: Σάββατο: 10:30πμ έως 6μμ
Κυριακή: 10:30πμ έως 3:30μμ


http://www.saisa.gr/content/khristougenniatiko-bazaar-2012

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

La Commissione presenta la nuova strategia "Ripensare l'istruzione"

Nell'insieme dell'Unione europea il tasso di disoccupazione giovanile è vicino al 23% – ma allo stesso tempo vi sono più di 2 milioni di posti di lavoro vacanti che non vengono occupati. L'Europa ha bisogno di un ripensamento radicale del modo in cui i sistemi d'istruzione e formazione possono impartire le abilità di cui ha bisogno il mercato del lavoro. La sfida non potrebbe essere maggiore visto il contesto di diffusa austerità e di tagli dei bilanci dell'istruzione. In data odierna la Commissione europea inaugura una nuova strategia denominata "Ripensare l'istruzione" per incoraggiare gli Stati membri ad adottare un'azione immediata al fine di assicurare che i giovani sviluppino le abilità e le competenze necessarie al mercato del lavoro e raggiungere i loro obiettivi in tema di crescita e occupazione.

Androulla Vassiliou, Commissario responsabile per l'Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, ha affermato: "Ripensare l'istruzione non è soltanto una questione di denaro: se è vero che dobbiamo investire di più nell'istruzione e nella formazione, è anche chiaro che i sistemi d'istruzione devono a loro volta modernizzarsi ed essere maggiormente flessibili in modo da meglio rispondere ai bisogni reali della società odierna. L'Europa ritornerà a una crescita sostenuta soltanto se produrrà persone altamente qualificate e versatili in grado di contribuire all'innovazione e all'imprenditoria. A tal fine è essenziale un investimento efficiente e mirato, ma è chiaro che non raggiungeremo i nostri obiettivi riducendo i bilanci destinati all'istruzione."

"Ripensare l'istruzione" sollecita un importante cambiamento d'impostazione nel campo dell'istruzione, che darà maggiore rilievo ai "risultati apprenditivi" – le conoscenze, le abilità e le competenze che gli studenti acquisiscono. Aver passato del tempo in un sistema scolastico non basta più. Bisogna migliorare in modo significativo le abilità di base in tema di lettura, scrittura e matematica, sviluppare o rafforzare le abilità imprenditoriali e lo spirito d'iniziativa (cfr. IP/12/1224 sulla necessità di dare maggiore rilievo alle nuove abilità nelle scuole).

Per assicurare che l'istruzione risponda meglio ai bisogni degli studenti e del mercato del lavoro si devono adattare e modernizzare le strategie docimologiche. L'uso delle TIC e di risorse educative aperte (OER) dovrebbe essere esteso a tutti i contesti apprenditivi. Gli insegnanti devono aggiornare le loro abilità mediante una formazione costante. La strategia sollecita inoltre gli Stati membri a consolidare i legami tra l'istruzione e il mondo del lavoro, a portare l'impresa nelle aule scolastiche e a dare ai giovani un'idea di cos'è il mondo del lavoro attraverso un apprendimento basato sul lavoro. I ministri dell'Istruzione dell'UE sono inoltre incoraggiati a intensificare la loro cooperazione in materia di apprendimento sul lavoro a livello nazionale ed europeo.

Tra le altre misure proposte vi sono un nuovo parametro di riferimento per l'apprendimento delle lingue, linee guida sulla valutazione e sullo sviluppo dell'educazione all'imprenditoria e un'analisi d'impatto a livello di UE sull'uso delle TIC e delle OER nell'istruzione per preparare la via a una nuova iniziativa prevista per il 2013, intitolata "Aprire l'istruzione" e volta a massimizzare le potenzialità delle TIC in un contesto di apprendimento.

Contesto

Le abilità sono la chiave della produttività e l'Europa deve rispondere adeguatamente all'aumento – constatabile su scala mondiale – della qualità dell'istruzione e della offerta di abilità. Stando alle previsioni, nel 2020 più di un terzo dei posti di lavoro nell'UE richiederà qualifiche di livello terziario e soltanto il 18% corrisponderà a lavori che richiedono una bassa qualifica.

Attualmente 73 milioni di cittadini europei, circa il 25% degli adulti, possiede un livello d'istruzione basso. Circa il 20% dei quindicenni non ha abilità adeguate in tema di lettura e scrittura e in cinque paesi più del 25% ha scarso rendimento nella lettura (Bulgaria, 41%, Romania, 40%, Malta, 36%, Austria, 27,5% e Lussemburgo, 26%). In diversi Stati membri la dispersione scolastica rimane a livelli inaccettabilmente elevati: in Spagna essa si situa al 26,5% e in Portogallo al 23,2% (l'obiettivo dell'UE è di scendere sotto il 10%). Meno del 9% degli adulti partecipa all'apprendimento permanente (l'obiettivo UE è fissato al 15%).

Le raccomandazioni delineate in "Ripensare l'istruzione" si basano sui risultati della Relazione annuale di monitoraggio del settore dell'istruzione, una nuova indagine annuale della Commissione che fa il quadro del bacino di abilità presente negli Stati membri.

Ripensare l'istruzione in sintesi:

Si deve porre un accento più forte sullo sviluppo delle abilità trasversali e delle abilità di base a tutti i livelli. Ciò vale in particolare per le abilità imprenditoriali e le TI.

Un nuovo parametro di riferimento per l'apprendimento delle lingue straniere: entro il 2020 almeno il 50% dei quindicenni dovrebbe conoscere una prima lingua straniera (rispetto al 42% di oggi) e almeno il 75% dovrebbe studiare una seconda lingua straniera (rispetto al 61% di oggi).

Occorrono investimenti per costituire sistemi d'istruzione e formazione professionali di eccellenza mondiale e innalzare i livelli dell'apprendimento sul lavoro.

Gli Stati membri devono migliorare il riconoscimento delle qualifiche e delle abilità, comprese quelle ottenute al di fuori del sistema formale d'istruzione e formazione.

Si devono sfruttare appieno le tecnologie, in particolare internet. Le scuole, le università e le istituzioni d'istruzione e formazione devono ampliare l'accesso all'istruzione facendo uso delle risorse educative aperte.

Queste riforme devono essere supportate da insegnanti adeguatamente formati, motivati e dotati di spirito imprenditoriale.

I finanziamenti devono essere adeguatamente mirati per massimizzare il ritorno sugli investimenti. Occorre un dibattito sia a livello nazionale che unionale in tema di finanziamento dell'istruzione - specialmente per quanto concerne l'istruzione professionale e l'istruzione superiore.

È essenziale un approccio di partenariato. Occorrono finanziamenti sia pubblici che privati per promuovere l'innovazione e aumentare la fertilizzazione incrociata tra il mondo universitario e le imprese.

Erasmus per tutti, il programma da 19 miliardi di EUR proposto dalla Commissione per il settore dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, mira a raddoppiare, portandolo a 5 milioni nel 2014-2020, il numero di persone che ricevono borse per cogliere opportunità di studio, formazione e volontariato all'estero e ampliare così la gamma delle loro abilità. Più di due terzi del bilancio del programma andrebbero a sostegno della mobilità apprenditiva individuale, mentre l'importo rimanente verrebbe destinato a progetti imperniati sulla cooperazione per l'innovazione, la riforma delle politiche e la condivisione di buone pratiche.

Il 5 dicembre la Commissione presenterà un pacchetto Occupazione giovanile comprendente una proposta di "garanzia per i giovani" in base alla quale gli Stati membri avrebbero il compito di assicurare che ogni giovane riceva un'offerta di lavoro o di formazione o di perfezionamento qualitativamente valida entro quattro mesi dall'uscita dalla scuola o dall'inizio del periodo di disoccupazione. La proposta prevede che si faccia pieno uso dei finanziamenti UE e in particolare del Fondo sociale europeo.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

L'italiano è una lingua di cultura

STORIA: chi ha studiato un po' di letteratura greca ricorderà che il primo autore ad aver usato questo termine è stato Erodoto di Alicarnasso, il quale intitolò Historìai (Storie) l'opera che gli ha concesso una fama sempiterna. Il significato del vocabolo non era ancora, però, quello del nostro "storia", ma alludeva al lavoro di indagine preliminare alla stesura dell'opera stessa. Il verbo historein indica, infatti, il concetto di "ricercare" prima che quello di "raccontare" e il sostantivo histōr-oros si traduce con "esperto, colui che conosce" e conosce perché ha visto: per gli antichi, la fonte storica più attendibile era un testimone oculare. Il termine historìa contiene appunto la radice del perfetto oîda (conosco), legato a sua volta alla nozione del "vedere" espressa in indoeuropeo come *woid- (vid-/fid-/id-tor) da cui deriva anche il verbo latino video.


http://www.facebook.com/notes/tra-mimesi-ed-etimologie/litaliano-è-una-lingua-di-cultura/437396922976783

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Καλή επιτυχία σε όσους δίνουν για CELI!

Το Italian Online Blog εύχεται Καλή επιτυχία σε όσους δίνουν για CELI την Δευτέρα και την Τρίτη!


Θέλετε να προετοιμαστείτε για τις επόμενες εξετάσεις; Επισκεφθείτε το www.italianonline.gr για να δοκιμάσετε ένα online μάθημα δωρεάν!

3 Steps to Get You on the Path to Fluency When Learning a New Language

1. Make studying as important as brushing your teeth – which we hope is pretty important to you.

If you read our previous blog post about fitting language learning into your daily routine, you know that adding language learning into schedule is surprisingly easy no matter how busy you are. So, without the excuse of not having enough time for studying, you just have to make language learning a priority. Think of studying and exposing yourself to your new language as food for your brain. The more you feed it, the stronger it will become and the closer you’ll get to fluency!

We know that studying isn’t always the most exciting thing in the world, so make sure to switch up your study methods to keep things interesting and challenging. Daily podcasts are a great way to keep your language learning on track. Or keeping a daily journal in your new language is another great way to make sure you’re getting in a daily dose of studying. No matter what method(s) you choose, make sure to set clear, attainable goals for each day or week to help hold yourself accountable.

2. Speak and speak often.

We believe that speaking is the most important step in the fluency process. It seems obvious, but a lot of people take a class or use online software to learn a language and only speak when prompted. If your goal is fluency, then at some point you have to be able to start and hold a conversation with people outside of your class. While complete immersion in your new language would be ideal, we know that it’s usually not financially feasible, so we’ve found a few great ways to simulate it.

Couchsurfing

If you have an extra room or couch, Couchsurfing is a great site for meeting native speakers and putting your conversational skills into practice. If you don’t feel comfortable letting travelers stay with you or you already have a full house, you can always find travelers looking to meet up for drinks or coffee in your area which is still a great opportunity to get in some quality conversation practice. Also, when you’re traveling abroad, it’s a good way to travel for cheap while meeting and speaking with locals.

Meetups

Meetups are also a great way to have conversations with people in your new language. We’re big fans of Meetup.com. They have language meetup groups all over the world making it really easy to find other language learners to connect with.


Immersion Courses

Language immersion courses are a highly rewarding way to get on the path to fluency. Not only will you learn a lot, but you’ll strengthen your conversation skills in no time! Plus, investing time and money in a class will ensure that you’re practicing your new language regularly. If you would like to try an online lesson for free, visit www.italianonline.gr

3. Keep your ultimate goal in mind and stay positive!

Language learning can get pretty tough, and when it does, it’s easy to feel defeated or just give up. Don’t worry though, you’ll get there! I mean you’re learning a new language – cut yourself some slack! When you have trouble remembering your vocab or just can’t wrap your head around tough grammar concepts, just breath and break your lesson into more manageable pieces. Instead of trying to memorize all 50 vocab words at once or all the verb tenses in one sitting, try going one word at a time until you feel confident, and then move on. Setting smaller, more specific goals will help keep you from getting overwhelmed and giving up.

Always remember that nobody wants you to fail. So even if your conversation skills aren’t great, you’re still trying and that’s more than a lot of people can say. Just think about how accomplished you felt when you first introduced yourself in your new language and put your first sentence together. Keep celebrating the things you know and look forward to all the things you’re going to learn, because if you’re studying frequently and at least trying to have conversations, you’re only going better and better!

Do you have any tips or encouragement for language learners? If so, we’d love to hear them and so would other learners!

http://blog.conversational.ly/3-steps-path-fluency/#comment-13

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Fitting Language Learning Into Your Everyday Routine, No Matter How Busy You Are!

If you’re not enrolled in a program or class, it can be really hard to find enough time to devote to language learning. Between work, kids and Pinterest you barely have time to sleep! If this sounds like you, then you’re in luck (and out of excuses) because we’ve found some great and effective ways to work language learning into your everyday routine. It’s as easy as taking a shower or surfing the web!

No matter how you do it, just make sure to expose yourself to your new language daily. Whether it’s by doing your homework, learning a song, reading an article or listening to a podcast, remember that the more you’re exposed to your new language, the more you’re going to learn and the closer you’ll be to fluency!

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Irregular past participles

Watch in this video some irregular past participles.The irregular past participles of many groups of verbs have repeating patterns. For example, the past participle of any verb that ends in -mettere will also end in -messo:

ammettere (to admit, to allow in, to let in) —> ammesso
commettere (to commit, to commission) —> commesso
dimettere (to dismiss, to remove) —> dimesso
omettere (to omit, to leave out) —> omesso
rimettere (to remit, to refer) —> rimesso

Alcuni participi irregolari - Parte 2

Would you like to learn italian online?
Visit www.italianonline.gr

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Πενήντα πηγές για δωρεάν ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, ebooks, audio books

Η ανάγνωση βιβλίων πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιβίωσης μας. Οι λόγοι; Πολλοί. Αυξάνουν την ικανότητα μας στο να εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε, μας κάνουν να σκεφτόμαστε καλύτερα, να αναπτύσσουμε την φαντασία μας, μας ηρεμούν όταν είμαστε αγχωμένοι, μας κάνουν πιο ισχυρούς απέναντι στους κάθε λογής εκμεταλλευτές, μας ταξιδεύουν σε διαστάσεις που δεν θα είχαμε την δυνατότητα να πηγαίναμε ποτέ και μας βοηθάνε σε τόσα πολλά άλλα πράγματα…Δωρεάν e-books στο internet.

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Ειδικότητες με επαγγελματικό μέλλον στον καιρό της κρίσης. Ξένες γλώσσες, μετάφραση, διερμηνεία μέσα σε αυτές

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίαςΗ σχολική χρονιά έχει ήδη αρχίσει και οι μαθητές της Γ΄ λυκείου βρίσκονται σε τροχιά πανελλαδικών, αναζήτησης επαγγελματικού προσανατολισμού και αγωνίας για το μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να βρισκόμαστε στην αρχή σχεδόν της χρονιάς, αλλά οι σκέψεις και ο προσανατολισμός όσο αφορά το επάγγελμα που θα επιλέξετε πρέπει να είναι κάτι που θα σας απασχολεί από τώρα. Βέβαια, η τελική απόφαση θα παρθεί αφού βγουν και οι βαθμοί που θα κατακτήσετε στις εξετάσεις.

Ομως σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς πέρα από τα διαβάσματα θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας και την αναζήτηση πληροφοριών όσο αφορά το επαγγελματικό σας μέλλον, καθώς κάθε χρόνο όπως φαίνεται από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο, τα δεδομένα αλλάζουν. Σε κάθε περίπτωση οι νέοι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι τάσεις στη μελλοντική αγορά εργασίας και ανάλογα να κάνουν τις επιλογές τους αρχικά ως προς τις σπουδές τους και τον γενικότερο επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Και φέτος -στην εποχή της κρίσης-ήταν αναμενόμενο, για παράδειγμα, τα παιδιά να διαλέξουν σχολές που είναι κοντά στα σπίτια τους και σχολές που πιστεύουν ότι τους εξασφαλίζουν επαγγελματική αποκατάσταση.

Γι΄ αυτό και σημειώθηκε άνοδος στις βάσεις στα τμήματα πληροφορικής, στις αστυνομικές σχολές, στις σχολές που σχετίζονται με τις καλλιέργειες και τη γεωργία (γεωπονικές, φυτικής παραγωγής), καθώς και στις σχολές με μεγάλη ζήτηση (ιατρικές και νομικές) τόσο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι κτηνιατρικές σχολές, αλλά και οι νοσηλευτικές.

Ξένες γλώσσες, μετάφραση, διερμηνεία: Πλέον έχει γίνει συνείδηση των ανθρώπων ότι όποιος ξέρει ξένες γλώσσες έχει ένα τέλειο διαβατήριο για την αγορά εργασίας. Διερμηνείς, εκπαιδευτές και μεταφραστές, που συνδέονται με τον τομέα της γλώσσας έχουν σημαντικές ευκαιρίες απορρόφησης στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα οι μεταφραστές γλωσσών εκτός της Ευρώπης, όπως της κινεζικής και της αραβικής γλώσσας, είναι πλέον περιζήτητοι.

Θέλετε να προετοιμαστείτε για το Ειδικό Μάθημα των Ιταλικών στις επόμενες Πανελλήνιες; 
Δοκιμάστε δωρεάν ένα online μάθημα!
Επισκεφθείτε το www.italianonline.gr


Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Staying Motivated While Learning a New Language

Learning a new language takes a lot of time and patience. Some people are wired to pick up languages quickly, but for the rest of us, it can take years or more to really feel confident in a new language. Unfortunately, most people want to learn a new language in a matter of weeks or months, and when it doesn’t happen, they give up.

You have to keep yourself motivated by setting realistic goals
and making sure that language learning stays fun,
and doesn’t start feeling like work.  

So how do you make the most out of the learning process and prevent failure?

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας!

Το Italian Online Blog εύχεται καλή επιτυχία σε όσους εξετάζονται σήμερα και αύριο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας!


Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Quiz: musica italiana

Potete trovare le risposte?

  1. Andava a 100 all'ora per veder la bimba sua
  2. E' 50 special quella dei Lunapop
  3. Il gusto del gelato per Pupo.
  4. Il colore dei Vertigo
  5. Non c'è in una canzone di Bennato

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Με ένα γράμμα αλλάζεις την λέξη!


Πολλές ιταλικές λέξεις γράφονται με διπλά όμοια σύμφωνα. Για να τα διαβάσουμε σωστά τονίζουμε ιδιαίτερα την προφορά τους. Μερικές φορές η σωστή προφορά μας βοηθάει στην σωστή ερμηνεία των λέξεων. Δείτε μερικά παραδείγματα:

sono = είμαι               sonno =  ύπνος
capelli = μαλλιά           cappelli = καπέλα
caro = αγαπητός        carro = άρμα
note = νότες              notte = νύχτα
casa = σπίτι               cassa = ταμείο
rosa = τριαντάφυλλο   rossa = κόκκινη


Γνωρίζετε άλλες ιταλικές λέξεις των οποίων η έννοια αλλάζει αν προσθέσετε ένα σύμφωνο;
Στείλτε μας e-mail στο info@italianonline.gr για να τις ανεβάσουμε ή γράψτε ένα σχόλιο.Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Giusy Ferreri - Non ti scordar


Έχετε ακούσει το τραγούδι της Giusi Ferreri "Non ti scordar mai di me"; Αν όχι, κάντε κλικ εδώ για να δείτε το βίντεο και να ακούσετε το τραγούδι. Παρακάτω θα δείτε τους στίχους. Οι στίχοι όμως έχουν κάποια κενά τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε ακούγοντας το τραγούδι από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να εκτυπώσετε την σελίδα με τους στίχους. Στείλτε μας τις απαντήσεις σας στο info@italianonline.gr

Se fossi qui con me questa ...............
Sarei felice e ...... lo sai.
Starebbe meglio anche la ...........,
ora piu' piccola che mai.
Farei anche a meno della .......................
Che da lontano
Torna per portarmi via
Del nostro ............... solo una scia
Che il tempo poi cancellera'
E nulla sopravvivera'.

Non ti scordar mai di me,
di ogni mia abitudine,
in fondo ................. stati insieme
e non e' un ..................... particolare.
Non ti scordar mai di me,
della piu' incantevole fiaba
che abbia mai scritto,
un lieto fine era previsto e assai gradito.

Forse e' anche stata un po' colpa .........
Credere fosse per l'eternita'.
A volte ............ un po' si consuma,
senza preavviso se ne va.

Non ti scordar mai di me,
di ogni mia abitudine,
in fondo ................. stati insieme
e non e' un ................. particolare.
Non ti scordar mai di me,
della piu' incantevole fiaba
che abbia mai scritto,
un lieto fine era previsto e assai gradito.

Non ti scordar…
Non ti scordar…

Non ti scordar mai di me,
di ogni mia abitudine,
in fondo ............... stati insieme
e non e' un ................. particolare.
Non ti scordar mai di me,
della piu' incantevole fiaba
che abbia mai scritto,
un lieto fine era previsto e assai gradito.

Δείτε το βίντεο

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Learn easy and fun with Italian Online!

Learn Italian OnlineE-mail info@italianonline to schedule your free trial lesson.

www.italianonline.gr