Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Αποκτήστε πτυχίο το Νοέμβριο!

Παρακολουθήστε τα online μαθήματα ιταλικών και προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις του Νοεμβρίου. Αποκτήστε το Κραστικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) ή το CELI.Στείλτε e-mail στο info@italianonline.gr για να δοκιμάσετε δωρεάν ένα online μάθημα!


Τί είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ); 
Τί είναι το CELI;


Παρακολουθήστε θερινά online μαθήματα και προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις του Νοεμβρίου.

Μου φάνηκε...