Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

L'editoria cresce con gli eBook

Gli eBook ''uccideranno'' l'editoria? No, a giudicare dai risultati di Penguin Books, tra i più grandi gruppi editoriali del mondo: nel 2011 ha aumentato gli utili dell'8% grazie agli eBook, le cui vendite sono raddoppiate arrivando a rappresentare il 12% dei ricavi. Anche in Italia il mercato dei libri digitali è in crescita.

(da Focus - agosto 2012)

Lessico:


  • i risultati: τα αποτελέσματα 
  • gli utili: τα κέρδη
  • le vendite: οι πωλήσεις 
  • i ricavi: έσοδα 
  • la crescita: η ανάπτυξη 
Μου φάνηκε...