Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Αιτήσεις για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα υποβάλλονται από την Τρίτη 4 Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου κατοικίας ή διαμονής των υποψηφίων.

Για να κατεβάσετε την αίτηση κάντε κλικ εδώ. Εναλλακτικά, μπορείτε να την προμηθευτείτε στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συμπληρώνετε την αίτηση και την καταθέτετε με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους.
  2. Ένα παράβολο δημοσίου των 60 ευρώ για το επίπεδο Α, των 80 ευρώ για το επίπεδο Β και των 100 ευρώ για το επίπεδο Γ. Το παράβολο μπορείτε να το προμηθευτείτε ηλεκτρονικά στο www.gsis.gr.
  3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου, ή άλλου νόμιμου εγγράφου με στοιχεία ταυτοπροσωπίας και φωτογραφία.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.


Μου φάνηκε...