Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Εξετάσεις Μαϊου 2012

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) για την πιστοποίηση της γνώσης των ιταλικών  θα διεξαχθούν   στις 5 και 6 Μαΐου 2012, για τα επίπεδα:
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test.
γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση».

Το επίπεδο Γ2 εκτιμάται ότι θα εξετάζεται από το 2012 και σχεδιάζεται η εξέταση και των επιπέδων Γ1 και Γ2 σε κοινό διαβαθμισμένο τεστ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 20 Φεβρουαρίου έως και 2 Μαρτίου 2012. Οι αιτήσεις και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου κατοικίας ή διαμονής των υποψηφίων.

Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας: www.kpg.minedu.gov.gr και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θέλετε να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις; 
Στείλτε e-mail στο info@italianonline.gr για ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα.
Μου φάνηκε...