Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Εξετάσεις Μαϊου 2012 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων εξετάσεων ΚΠγ Μαΐου 2012


Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.
2. Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου :


α. των 60 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»)
β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Β ( Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»),
γ. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 («πολύ καλή γνώση»).

Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).


3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.


4. Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα: www.kpg.minedu.gov.gr.


Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2012 θα υποβληθούν από τις 20 Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 2 Μαρτίου 2012.


Ανακοίνωση για τα εξεταστικά κέντρα των εξετάσεων ΚΠγ Μαΐου 2012


Στις εξετάσεις ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2012 εξεταστικά κέντρα θα λειτουργήσουν μόνο στις περιοχές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Δίπλα σε κάθε περιοχή φαίνεται και ο κωδικός της. Ο κωδικός της περιοχής στην οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε θα πρέπει να συμπληρωθεί στη θέση 15 της αίτησης. Ειδικά η τουρκική γλώσσα θα εξεταστεί μόνο στις περιοχές: Α΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΒΡΟΥ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ), ΡΟΔΟΠΗΣ, ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα εξεταστικά κέντρα και την αίτηση θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας www.kpg.ypepth.gr


Θέλετε να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις;
Στείλτε e-mail στο info@italianonline.gr για ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα.
Μου φάνηκε...