Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Οι ξενόγλωσσες σπουδές «όπλο» για την αγορά εργασίας

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

«Οπλο» στην προσπάθεια των νέων που θέλουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά αποτελεί η άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας.

Όταν, δε, συνοδεύεται από εξειδίκευση σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες για εύρεση εργασίας ή επαγγελματική ανέλιξη.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Οι επαγγελματικές προοπτικές για τους αποφοίτους

TMHMA ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Τα τμήματα έχουν ως αντικείμενο σπουδών τη γλώσσα και τη λογοτεχνία των δύο χωρών με τις οποίες η Ελλάδα είχε, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, στενή και αδιάκοπη ανταλλαγή πολιτισμικών επιδράσεων.

Στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου αναφέρεται ότι η διδασκαλία της γλώσσας -προς βελτίωση της «ιταλομάθειας» των νέων φοιτητών- πραγματοποιείται από αλλοδαπούς δασκάλους, φυσικούς ομιλητές της Ιταλικής, και αναπτύσσεται στη διάρκεια όλων των εξαμήνων σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Παράλληλα με τη γλωσσική κατάρτιση των φοιτητών στοχεύουμε στη γλωσσολογική τους κατάρτιση, δηλαδή στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να αναλύουν τη γλώσσα και τη γλωσσική επικοινωνία, χρησιμοποιώντας θεωρητικά εργαλεία της γλωσσολογίας.

Τα μαθήματα λογοτεχνίας καλύπτουν την περίοδο από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα.

Οι προοπτικές για επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων των συγκεκριμένων τμημάτων δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνες στον τομέα της εκπαίδευσης, αφού μόλις το σχολικό έτος 2008-2009 εντάχθηκαν τα Ιταλικά στο πρόγραμμα του Γυμνασίου, με πολλά και σοβαρά προβλήματα.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν σε τράπεζες, οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς, στην ευρύτερη εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδιωτική και δημόσια, ως ελεύθεροι επαγγελματίες (μεταφραστές/διερμηνείς), σε επιχειρήσεις και, γενικά, σε θέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις της ιταλικής και της ισπανικής γλώσσας.

Περιζήτητοι οι πολύγλωσσοι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις

Ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασε το θέμα της πολυγλωσσίας σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική αποκατάσταση και τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Ειδικότερα, φαίνεται ότι:

Πολλές ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χάνουν δουλειές κάθε χρόνο ως άμεσο αποτέλεσμα γλωσσικής και διαπολιτισμικής αδυναμίας. Παρόλο που φαίνεται ότι τα Αγγλικά θα διατηρήσουν σίγουρα την ηγετική τους θέση ως η παγκόσμια επιχειρηματική γλώσσα, οι άλλες γλώσσες είναι που θα κάνουν τη διαφορά μεταξύ της παραδοσιακής εταιρείας και της εταιρείας αιχμής και θα δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι γλώσσες δεν χρειάζονται μόνο για την αύξηση των πωλήσεων και την εκμετάλλευση της αγοράς. Η ενσωμάτωση πολύγλωσσων και πολυπολιτισμικών εργαζομένων είναι απαραίτητη.

Την ίδια στιγμή αρκετές έρευνες καταδεικνύουν ότι στις διεθνείς αγορές χρειάζεται μια ποικιλία γλωσσών μαζί με τις πολιτιστικές δεξιότητες που συνήθως αποκτώνται μαζί με την τελειοποίηση των γλωσσικών ικανοτήτων. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες δυσκολίες να προσλάβουν ειδικευμένο προσωπικό με γλωσσικές ικανότητες πέραν των βασικών Αγγλικών.

Επισημαίνεται ότι η κινητικότητα των εργαζομένων εξακολουθεί να παραμένει σχετικά χαμηλή, αφού μόνο το 2% των οικονομικά ενεργών πολιτών της ΕΕ ζουν και εργάζονται σε διαφορετικό κράτος-μέλος της ΕΕ από το δικό τους. Η έλλειψη γλωσσικών ικανοτήτων, τονίζεται από τους ειδικούς, είναι το πιο σύνηθες εμπόδιο στην ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα.

Πηγή: inital.gr

Θέλετε να μάθετε ιταλικά ή επαγγελματική ορολογία; 
Δοκιμάστε ένα δωρεάν online μάθημα!

Δείτε πως στο www.italianonline.gr
Μου φάνηκε...