Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Gioco lessicale con parole di Natale!

Buon Natale Lessicale!

Stampate la pagina e cercate di trovare le parole che corrispondono alle immagini.

Print the page and try to find the words that correspond to the images.

Εκτυπώστε την σελίδα και προσπαθήστε να βρείτε τις λέξεις που αντιστοιχούν στις εικόνες
Μου φάνηκε...