Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Πόσο καλά ξέρετε τον αόριστο;

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στον αόριστο κάνοντας τις παρακάτω ασκήσεις.


Completate con i verbi. 1) … ……............ la lettera? (TU/SCRIVERE) 

2) Ieri sera … ……........ in un ristorante cinese. (IO/ANDARE) 

3) Dove … ……..... ieri sera? (TU/ANDARE) 

4) … ……...... una torta davvero squisita. (IO/MANGIARE) 

5) … ……...... le ragioni del suo gesto? (TU/CAPIRE) 

6) … ……........ sulla cima del monte e il paesaggio era bellissimo. (NOI/SALIRE) 

7) Perché … ……....... dall’auto? Non …… ancora …….......(VOI/SCENDERE; NOI/ ARRIVARE) 

8) Quest’anno … ……....... l’Italia per le nostre vacanze. (NOI/SCEGLIERE) 

9) … ……..... un ottimo lavoro. Complimenti! (VOI/FARE) 

10) … ……........ a piedi. L’autobus era già passato. (LUI / ANDARE) 

11) … ……........ che stasera preferiscono mangiare fuori. (LORO /DIRE) 

12) … …......… il giornale? (TU/LEGGERE)


Rispondete alle domande: 
  • Che cosa hai fatto oggi?
  • Dove sei stato nelle ultime vacanze?
  • Che cosa hai mangiato ieri?
  • Quando è stata l' ultima volta che hai letto un libro?

Trovate la domanda.
 

_______________________________

Sono andata a Parigi.

_______________________________

Non hanno potuto parlare alla mamma.

_______________________________

Abbiamo visto Federica.

_______________________________

E' venuta Luisa. 

_______________________________

Non avete capito l’esercizio.

_______________________________

Sono cresciuto a Madrid.


Στείλτε μου με e-mail τις απαντήσεις σας στο info@italianonline.gr
Μου φάνηκε...