Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Παζάρι Βιβλίου στη Βιβλιοθήκη του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου

Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου, από τις 14.30 έως τις 18.30, το Ιταλικό Ινστιτούτο πραγματοποιεί παζάρι βιβλίου στον χώρο της Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για βιβλία που έχουν αποσυρθεί από τη Βιβλιοθήκη ή προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές, τα οποία διαθέτουν στα μέλη αντί μικρής συμβολικής προσφοράς. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά νέων βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη.


Μου φάνηκε...