Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

ΚΠΓ: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τα Ιταλικά


Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για την Ιταλική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα :
1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»
2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»
3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »
4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »
5. Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

Η εξέταση για τα επίπεδα Α1 και Α2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το πρώτο 20ήμερο Μαΐου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα. Με Δελτίο Τύπου, το οποίο εγκαίρως αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΠγ, ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 -3 μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Παρόλο που το πτυχίο δεν αναγνωρίζεται στο εξωτερικό (εκτός Ευρώπης), οι εξετάσεις για το ΚΠΓ θεωρούνται ευκόλοτερες από άλλες αντίστοιχες (Celi, Diploma, CILS κ.α.) και σας προσθέτουν μόρια όσον αφορά τον δημόσιο τομέα.

Θέλετε να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις του Νοεμβρίου;

Δοκιμάστε ένα μάθημα δωρεάν: στείλτε e-mail στο info@italianonline.gr


Πώς μπορώ να συμμετέχω;

Πώς εξετάζομαι; 

Πώς αξιολογούμαι;
Μου φάνηκε...