Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Νέα online άσκηση συμπλήρωσης κενών: Competenza linguistica (B2)

Italian Online Blog: Competenza linguistica (B2): Completate il testo con le parole mancanti.Συμπληρώστε όλα τα κενά, και πατήστε "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Αν κολλήσετε, πατήστε το κουμπί "Βοήθεια" για να εμφανιστεί το επόμενο γράμμα της λέξης. Πατήστε το κουμπί με το ερωτηματικό για να λάβετε βοήθεια. Έχετε όμως υπόψη ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την βοήθεια χάνετε πόντους!
Μου φάνηκε...