Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Οι Τετάρτες του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών

Ιταλία - Ελλάδα. Διάλογοι μεταξύ δύο πολιτισμών (σειρά ομιλιών στην ιταλική γλώσσα)

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου προσκαλούν καθηγητές και ειδικούς να μιλήσουν για την Ιταλία και την Ελλάδα και για τις πολύπλευρες πτυχές ενός πολιτισμικού δεσμού που πηγάζει από μία βαθιά πνευματική συνάφεια.

30 Μαΐου – ώρα 19.00

Λέκτορας Γεωργία Μηλιώνη
«Ιταλία-Ελλάδα. Ιδιωματικές εκφράσεις δύο πολιτισμών σε αντιπαραβολή»

Το γλωσσολογικό πεδίο στο οποίο κατά κύριο λόγο απαντούν και δομούνται πρότυπα και στοιχεία της ιστορίας μιας χώρας είναι το πεδίο των “τρόπων του λέγειν” ή των ιδιωματικών εκφράσεων. Οι ιδιωματικές εκφράσεις είναι γλωσσικές παρατάξεις οι οποίες δεν μπορούν συχνά να ερμηνευθούν κυριολεκτικά και ανακαλούν γεγονότα ή προσωπικότητες ή διαδεδομένες συμπεριφορές ή θεωρήσεις και εικόνες περασμένων εποχών και ιστορικών στιγμών. Η σύγκριση μεταξύ δύο πολιτισμών, όπως ο ελληνικός και ο ιταλικός, στο επίπεδο των ιδιωματικών εκφράσεων, οδηγεί στον εντοπισμό αναλογιών και διαφορών που αποκαλύπτουν τις στιγμές στις οποίες οι δύο πολιτισμοί ήρθαν σε επαφή ή στις οποίες συγκεκριμένα γεγονότα ή διαφορετικοί τρόποι ζωής σε αυτά τα δύο πολιτισμικά πλαίσια άφησαν διαφορετικά ίχνη στις δύο αντίστοιχες γλώσσες. Κατά την παρουσίαση θα καταδειχθούν τα παραπάνω στοιχεία μέσω ανάλογων παραδειγμάτων.


R.S.V.P. eventi.iicatene@esteri.it, τηλ. 210 5242646

Πρόγραμμα 2012

Ημερομηνία: Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012 - Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Ωράριο: 19.00

Τόπος: Auditorium Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου

Διοργάνωση: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Σε συνεργασία με: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το φυλλάδιο
Μου φάνηκε...