Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

CONDIVIDERE GLI APPUNTI CON IL "SOCIAL LEARNING"

Sei in preda la panico prima di un esame? Non sai dove reperire il materiale utile allo studio? Niente paura, basta chiedere aiuto alla Rete.

  La rete è da anni una componente essenziale nella vita quotidiana di chi frequenta l’università.  

L’università è sempre più social: didattica e documenti utili, domande su temi specifici, informazioni utili o più semplicemente conforto e aiuto prima di affrontare un esame importante. E la Rete è da anni una componente essenziale nella vita quotidiana di chi frequenta l’università.

Ne abbiamo discusso con Riccardo Ocleppo, ingegnere elettronico che fondò Docsity. com, sito di condivisione di appunti e non solo, quando aveva solo 24 anni. Con poche migliaia di euro e tanta passione, in pochi anni Docsity si è trasformato in un «social learning network» in grado di portare in un ambito educativo ed accademico le innovazioni introdotte da Facebook e altri siti social, in un percorso che hanno seguito anche gli altri siti frequentati dagli studenti italiani, come studenti.it, oppure atuttascuola.it, bachecauniversitaria.it.

Docsity è universitario anche nella composizione del suo team: in tutto cinque studenti provenienti da svariate università italiane con un'età media di 23 anni. Il passaparola li ha portati oggi ad essere una community composta da circa 300 mila studenti. Ultimamente il sito è diventato internazionale con contenuti ad hoc per studenti universitari inglesi, statunitensi e indiani.

Πηγή: inital.gr


Lessico:
  • gli appunti: οι σημειώσεις
  • reperire: να βρίσκω
  • la rete: το διαδίκτυο
  • affrontare: να αντιμετωπίζω
  • fondò (passato remoto del verbo fondare): να ιδρύω
  • l'innovazione: η καινοτομία
  • i contanuti: τα περιεχόμενα

Μου φάνηκε...